Ziurtagirien eskaera (EMAN eta DAN)

ERRENDIMENDU HANDIKO KIROLARIAK (EMAN)

2.3 Artikuluak ezarritakoaren arabera.RD971/2007, uztailaren 13koa, goi-mailako kirolariei buruzkoa eta kirolaria da errendimendu handiko daitekeizaera horierrendimendu handiko kirolariak (EMAN)baldintza hauetakoren bat betetzen baditu:

a) aukeraturiko guztietan, Federaciones Deportivas Españolas adierazteko, España nazioarteko lehiaketa ofizialetan kategoria absolutuko bat gutxienez, azken bi urteotan.

b) aukeraturiko guztietan, Federaciones Deportivas Españolas adierazteko, España nazioarteko lehiaketa ofizialetan baino gutxiagoko adin-kategoria bat gutxienez erabateko, azken bi urteotan.

c) errendimendu handiko kirolari gisa kalifikatu diren edo baliokidea autonomia-erkidegoek, araudiari jarraiki. Laguntza-neurrien da baldintza honetatik eratorritako batean, urtebeteko indarraldia izango du gehienez ere hiru urteko epean, eta hurrengo egunetik kontatzen hasiko den dataren argitaratu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko azkeneko aldiz errendimendu handiko kirolari izaera edo baliokidea izatea, hala nahi izanez gero.

d) jarraituz tutoretzapean dauden programak espainiako kirol-federazioei, kirolen goi kontseiluak onartutako errendimendu handiko zentroak.

e) dauden tutoretzapeko teknifikazio programa jarraituz, espainiako kirol-federazioen Kirol Teknifikazio programan sartutako nazionala garatutako kirol kontseilu gorenak.

f) espainiako kirol-federazioak teknifikazio-programak jarraituz dauden tutoretzapean.

g) jarraituz dauden autonomia-erkidegoek edo Federaciones Deportivas Autonómicas tutoretzapeko programak, onartutako teknifikazioko zentroak, kirolen goi kontseiluak.

Baldin eta aurreko baldintza bat bete nahi, dena den, kirolariakerakunde eskudunak, harremanetan jarri beharko duzu (Espainiako Federazioacorrespondiente para categorías a), b) d) e) o f); u organismo autonómico correspondiente en materia deportiva de suEuskal Autonomia erkidegoko(c) edo g)).

GOI-MAILAKO KIROLARI (DAN)

Aintzat hartzekoGOI-MAILAKO KIROLARI (DAN),kirolariak eranskinean ezarritako irizpideak bete behar dituRD971/2007arabera, batekoa, talde hauek daude:

  1. A taldea: kirolariak parte hartzen duten kategoria absolutuko modalitate eta/edo proba olinpiko.
  2. B taldea: kirolariak parte hartzen duten kategoria absolutuko modalitate eta/edo proba olinpiko ez direnak, definitu eta federazioek antolaturiko nazioarteko espainiako federazioen sartuta baldin badaude.
  3. C taldea: kirolariak, adin-kategoria erabateko baino txikiagoak (22 h eta 15 urte) modalitateetan parte hartzen duten eta/edo proba olinpiko.
  4. D taldea: kirolariak, adin-kategoria erabateko baino txikiagoak (22 h eta 15 urte) modalitateetan parte hartzen duten eta/edo proba olinpiko ez direnak, definitu eta federazioek antolaturiko nazioarteko espainiako federazioen sartuta baldin badaude.
  5. E taldea: kirolariak, adin-kategoria erabateko baino txikiagoak (20 eta 15 urte) modalitateetan parte hartzen duten eta/edo proba olinpiko kategoria absolutuak.
  6. F multzoa: kirolariak, adin-kategoria erabateko baino txikiagoak (20 eta 15 urte) modalitateetan parte hartzen duten eta/edo proba ez-olinpiko kategoria absolutuak, definitu eta federazioek antolaturiko nazioarteko espainiako federazioen sartuta baldin badaude.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako talde guztiak egituratuko dira, era berean, proba-motaren arabera, kirolariaren lehiatzen den jardueraren baloratu eta, proba olinpiko ez direnak ere, herrialde parte-hartzaileen kopuruaren arabera. Egitura hori errege dekretuaren eranskinean ezarritakoa da.

En el caso de que el deportista se encuentre entre el colectivo calificado actualmente comoGoi-mailako kirolari, mesedez, bidali mezu elektroniko bat helbide honetara bidali behar,portalproad@csd.gob.eseta ziurtagiria bidaliko dizkiogu; ahal dela.