Sol·licitud certificats (DONAR i DONEN)

ESPORTISTA D'ALT RENDIMENT (DONAR)

Según establix l'article 2.3 del RD971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, un esportista pot adquirir la condició d'esportista d'alt rendiment (DONAR) si complix algun dels següents requisits:

a) que hagen sigut seleccionats per les diferents Federaciones Deportivas Españolas, per a representar a España en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, en almenys un dels dos últims anys.

b) que hagen sigut seleccionats per les diferents Federaciones Deportivas Españolas, per a representar a España en competicions oficials internacionals en categories d'edat inferiors l'absoluta, en almenys un dels dos últims anys.

c) que siguen esportistes qualificats com d'alt rendiment o equivalent per les Comunitats Autònomes, d'acord amb la seua normativa. Les mesures de suport derivades d'esta condició s'estendran per un termini màxim de tres anys, que començarà a explicar des de l'endemà al de la data en la qual la Comunitat Autònoma va publicar per última vegada la condició d'esportista d'alt rendiment o equivalent, de l'interessat.

d) que estiguen seguint programes tutelats per les Federacions Esportives Espanyoles en els Centres d'Alt Rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

i) que estiguen seguint programes de tecnificació tutelats per les Federacions Esportives Espanyoles, inclosos en el Programa Nacional de Tecnificació Esportiva desenvolupat pel Consell Superior d'Esports.

f) que estiguen seguint programes de tecnificació tutelats per les Federacions Esportives Espanyoles.

g) que estiguen seguint programes tutelats per les Comunitats Autònomes o Federaciones Deportivas Autonómicas, en els Centres de Tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

 

En el cas que l'esportista complisca algun dels citats requisits, haurà de contactar amb l'organisme competent (Federació Espanyola corresponent per a categories a), b) d) i) o f); o organisme autonòmic corresponent en matèria esportiva de la seua Comunitat Autònoma (categories c) o g)).

 

ESPORTISTA D'ALT NIVELL (DONEN)

Per al reconeixement d'ESPORTISTA D'ALT NIVELL (DONEN), l'esportista ha de complir els criteris exigits en l'annex del RD971/2007, segons la pertinença a algun dels següents grups:

  1. Grup A: esportistes de categoria absoluta, que participen en modalitats i/o proves olímpiques.
  2. Grup B: esportistes de categoria absoluta, que participen en modalitats i/o proves no olímpiques, definides i organitzades per les federacions internacionals en les quals estiguen integrades les federacions espanyoles.
  3. Grup C: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 22 i 15 anys) que participen en modalitats i/o proves olímpiques.
  4. Grup D: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 22 i 15 anys) que participen en modalitats i/o proves no olímpiques, definides i organitzades per les federacions internacionals en les quals estiguen integrades les federacions espanyoles.
  5. Grup I: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 20 i 15 anys) que participen en modalitats i/o proves olímpiques de categories absolutes.
  6. Grup F: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 20 i 15 anys) que participen en modalitats i/o proves no olímpiques de categories absolutes, definides i organitzades per les federacions internacionals en les quals estiguen integrades les federacions espanyoles.

Tots els grups previstos en l'apartat anterior s'estructuraran al seu torn, depenent del tipus de prova en la qual competisca l'esportista, del tipus d'actuació que es valore i, en el cas de les proves no olímpiques, també depenent del nombre de països participants en la competició. Aquesta estructura és l'establida en l'annex del Reial decret.

En el cas que l'esportista es trobe entre el col·lectiu qualificat actualment com a Esportista d'Alt Nivell, ha d'enviar, per favor, un email a portalproad@csd.gob.es i li manarem el certificat quan siga possible.