Sarrera

Kirol Teknifikazioko Programa nazionalaren urteko helburuak jasotzen ditu urtean eta histori bilakaera 1989. urtean sortu zenetik gaur egun arte izan duen kirol hobekuntzako 2000 Programa PNTD.