Introdución

Contén os obxectivos do Programa Nacional de Tecnificación Deportiva e a súa evolución histórica anual desde o seu nacemento no ano 1989 co Programa 2000 de Perfeccionamento Deportivo ata a actualidade co PNTD.