Sociedades Anónimas Deportivas

Kirol Sozietate Anonimoak

Hartu beharreko Forma juridikoa edo bere talde profesional guztiek parte hartzen duten elkarte profesional eta estatuko kirol-lehiaketa ofizialetan. Zerrendak, transformazioa eta prozedurak harpidetzak