Esportistes d'Alt Nivell (DONEN)

L'acreditació d'Esportista d'Alt Nivell s'obté mitjançant resolució de la presidenta del CSD. La relació d'Esportistes d'Alt Nivell es publiquen en el BOE