Curs de formació per a docents

Fruit del Conveni de Col·laboració entre el CSD i l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats s'ha creat este curs de formació destinat a docents i formadors amb la finalitat d'augmentar la seua formació en temàtica de gènere i igualtat.

Els objectius que es pretenen aconseguir amb el curs són:

  • Analizar la terminologia relacionada amb la coeducació.
  • Conocer la situació actual de la pràctica de l'activitat física en les xiques i els xics i analitzar els factors interns i externs que poden influir.
  • Identificar dins de l'entorn escolar els elements que podem millorar per a aconseguir la igualtat d'oportunitats en les classes d'Educació Física.
  • Conocer i elaborar estratègies per al treball en les classes d'Educació Física orientades a la igualtat d'oportunitats entre tots dos sexes.
  • Plantear objectius didàctics que fomenten la coeducació.
  • Diseñar situacions motrius que promoguen la igualtat d'oportunitats de les xiques i els xics.
  • Aprender a utilitzar una metodologia que afavorisca la comunicació i l'interés de tot l'alumnat.
  • Aplicar sistemes d'avaluació que tinguen en compte les característiques individuals de les xiques i els xics.

Vídeo: Buenas pràctiques coeducativas en l'Educació Física escolar