Resum numèric d'espanyols en entitats internacionals