Guia de Pressupost i Justificació

Guia de Pressupost i Justificació: La finalitat de la present Guia és establir un marc de referència general que servisca d'ajuda i garantisca la uniformitat en el tractament i l'anàlisi posterior de les dades relacionades amb l'activitat pròpia de les Federacions Esportives Espanyoles, desenvolupant una funció supletòria i complementària de la Llei General de Subvencions i la resta de normativa aplicable. En particular, es definixen procediments, formats i regles d'actuació en relació amb els pressupostos i els comptes justificatius de les federacions.

 

Descàrrega de la Guia corresponent a 2024: