Guía de Presupuestación e Xustificación

Guía de Presupuestación e Xustificación: A finalidade da presente Guía é establecer un marco de referencia xeral que sirva de axuda e garanta a uniformidade no tratamento e a análise posterior dos datos relacionados coa actividade propia das Federacións Deportivas Españolas, desenvolvendo unha función supletoria e complementaria da Lei Xeral de Subvencións e o resto de normativa aplicable. En particular, defínense procedementos, formatos e regras de actuación en relación cos orzamentos e as contas justificativas das federacións.

 

Descarga da Guía correspondente a 2024: