Activitat internacional de l'Esport en Edat Escolar

A través de este “link" a la Federació Internacional d'Esport Escolar (I.S.F.) (www.isfsports.org) es pot trobar informació sobre l'estructura i les competicions convocades per esta organització, de la qual España és membre de ple dret.

Així mateix, també es publicarà informació d'aquelles competicions en les quals Espanya participe cada any amb una delegació d'esportistes en edat escolar.