Actividade internacional do Deporte en Idade Escolar

A través de esta “ligazón" á Federación Internacional de Deporte Escolar (I.S.F.) (www.isfsports.org) pódese atopar información sobre a estrutura e as competicións convocadas por esta organización, da cal España é membro de pleno dereito.

Así mesmo, tamén se publicará información daquelas competicións nas que España participe cada ano cunha delegación de deportistas en idade escolar.