Relacions amb organismes internacionals

Espanya coopera esportivament amb diferents països i organismes, col·laborant en diversos Programes, reunions, cursos