Relacións con organismos internacionais

España coopera deportivamente con distintos países e organismos, colaborando en diversos Programas, reunións, cursos