Publicacions

Servei de Documentació i Publicacions

Funcions

Gestionar els fons bibliogràfics i documentals que, sobre l'Esport i Ciències aplicades a l'estudi de l'Esport, el CSD va conformant al llarg del temps.

Coordinar el programa editorial propi: Edició, difusió, distribució i control de publicacions pròpies. Suport tècnic i administratiu a altres unitats del CSD per a l'edició de publicacions.

 

Serveis disponibles:

 

 

     

Catàleg de Biblioteca

 

 

Novetats

 

   

Nou catàleg de publicacions del CSD 2016

El present catàleg recull la totalitat del fons editorial produït pel Consell Superior d'Esports (CSD) fins a 2016.

 

 

 

 

Real Ordre al Mèrit Esportiu 2015

Recull els guardonats amb la distinció de la Real Ordre del Mèrit Esportiu l'any 2015, i es concedeix com a reconeixement i estímul a qui es                distingeixen de forma eminent en la pràctica esportiva, en l'ensenyament de l'Educació Física, o en l'adreça, organització, promoció i desenvolupament de l'Educació                  Física i de l'Esport.

 

 

 

L'esport femení espanyol en els JJOO

Anàlisi de l'evolució de la presència de l'esport femení espanyol en els Jocs Olímpics a través dels resultats obtinguts al llarg de la seva història i les circumstàncies que van embolicar la seva participació en les diferents edicions i en les diverses disciplines de la màxima competició esportiva a nivell mundial.