Publicacions

Servei de Publicacions i Documentació

El Servei de Publicacions i Documentació del Consell Superior d'Esports (CSD) té per objectiu la gestió del Programa Editorial anual de les publicacions oficials i de la Biblioteca.

El CSD és una unitat editora de l'Administració General de l'Estat (AGE) i desenvolupa la seva activitat editorial anual d'acord amb el criteri general de l'organisme de promoció de la pràctica esportiva a tots els nivells. El Servei gestiona el fons editorial editat pel CSD al llarg del temps, així com els exemplars que romanen en custòdia i es destinen principalment a la distribució, venda i donació a Biblioteques, quan aquestes els sol·liciten.

La Biblioteca, a més de gestionar els fons bibliogràfics, assessora i subministra informació al personal del CSD  i a usuaris externs amb finalitats de recerca. Es realitza un control de consultes anuals i dels fons documentals més consultats.

Contacto: Servei de Documentació i Publicacions C/ Martín Fierro, 5.  28040  Madrid - Telf.: 91 589 78 78  

documentacion@csd.gob.es  csd.publicaciones@csd.gob.es

Distribució i venda de publicacions

La venda de publicacions amb PVP editades pel CSD únicament es pot realitzar a través de les entitats amb les quals el CSD té establert un conveni o contracte de distribució:

Servei de Distribució i Venda de Publicaciones del Ministeri de Cultura i Esport

Librería del Butlletí Oficial de l'Estat (B.O.I.)

Consulte també en Internet:

Solicitud de publicacions del CSD de distribució gratuïta i/o donacions:

Servei de Documentació i Publicacions
C/ Martín Fierro, 5  - 28040 - Madrid   correo electrónico: publicaciones@csd.gob.es     Tfno. 91 589 7878