Filosofia

Tal com estableix la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport (Article 6), es considera a l'esport d'alt nivell d'interès per a l'Estat; així mateix, correspon a l'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, procurar els mitjans necessaris per a la preparació tècnica i el suport científic dels esportistes d'alt nivell.

Per dur a terme aquesta comesa, i analitzant la realitat esportiva internacional, es fa necessària la detecció, selecció i seguiment de nous esportistes que compleixin amb l'obligat relleu generacional dels nostres actuals representants, sent aquest un dels objectius del Consell Superior d'Esports.

A aquest efecte, el Consell Superior d'Esports va engegar, en 2002, un Programa Nacional de Tecnificació Esportiva, que s'ha convertit a l'autèntica base de l'esport d'Alt Nivell, coordinant els esforços, tant econòmics com de gestió, que es realitzaven en aquest sentit, per part tant del propi Consell com de les diferents entitats públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc) i les Federacions Esportives Espanyoles, encaminats a impulsar als esportistes a aconseguir els seus objectius esportius dirigits a l'alt nivell, i que va aglutinar els següents programes, ja implantats i en funcionament, amb resultats contrastats:

  • Programa de Centres de Tecnificació Esportiva, dirigit a la detecció de promeses esportives i el seu perfeccionament tècnic en l'àmbit territorial, en les seves primeres etapes, atenent tant a la seva especialització esportiva com a la seva formació docent i humana.
  • Programa de Detecció de Talents Esportius
  • Programa de Futures Seleccions Espanyoles

El citat Programa Nacional de Tecnificació Esportiva, amb l'objectiu de recolzar l'especialització tècnica dels esportistes, des dels seus inicis, a primerenca edat, i durant les diverses etapes de la seva especialització esportiva, en el seu àmbit autonòmic, fins a la seva consolidació com a esportistes d'alta competició, es desenvolupa en dos àmbits d'actuació:

  • Àmbit Autonòmic, amb l'ajuda als Centres de Tecnificació Esportiva i Centres Especialitzats de Tecnificació Esportiva.
  • Àmbit Nacional, amb l'ajuda a les Federacions Esportives Espanyoles implicades o de nova incorporació als antics Programes de Detecció de Talents i Futures Seleccions Espanyoles, que es van unificar en un solament amb l'ànim d'estructurar millor l'esforç de les diferents Federacions Esportives, i adaptar la planificació i definitiva execució de les actuacions a les necessitats i peculiaritats de cada modalitat esportiva.

Aquest Programa afavoreix i facilita la formació esportiva, en definitiva la tecnificació, dels joves, que compten amb probabilitats reals d'incorporar-se als diferents equips nacionals.

Les Federacions Esportives Espanyoles han de compatibilitzar el treball de perfeccionament dels seus esportistes menors més destacats, amb els plans d'alta competició, concentrant l'aplicació dels diferents àmbits en aquells dels seus esportistes amb autèntic potencial, aconseguint unificar els seus objectius a través dels diferents Programes existents, establint el major control possible per situar i consolidar als seus esportistes en l'elit internacional.

És precisament en aquesta aplicació i en les seves possibilitats de desenvolupament on el C.S.D. col·labora amb les diferents Comunitats Autònomes en programes de Tecnificació Esportiva, constituint una adequada estructuració de totes les actuacions de les diferents institucions en aquest àmbit, per optimitzar l'aprofitament dels recursos disponibles.