Convocatòries d'eleccions de les federacions esportives espanyoles

Normativa dels processos electorals:

La present Ordre manté l'estructura de l'Ordre ECI/3567/2007, de 4 de desembre, preservant la sistemàtica de la regulació anterior i introduint les oportunes modificacions a l'articulat allí on s'estima necessari.

Amb la finalitat de reforçar la transparència dels processos electorals, s'estableixen obligacions addicionals en matèria de publicitat i difusió de les convocatòries i la informació electoral, establint de forma expressa la necessitat d'inserir aquesta informació a les pàgines web de cada Federació el que, de fet, és pràctica habitual en la majoria de Federacions esportives espanyoles

 

Convocatòria de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs