Comptes anuals i auditorias

La Disposició addicional tercera de la Resolució de 3 de juny de 2013 (BOE 7 de juny) estableix que els organismes hauran d'incloure la referència a les corresponents seus electròniques o pàgines web en les quals estiguin publicades els comptes anuals complets i el seu corresponent informe d'auditoria de comptes.