N.I.D.E. arauak

Arauzko baldintzak zehaztea du xede diren kirol instalazioak diseinatzen eta eraikitzen kontsidera