Sarrera

1. SARRERA

Kirol eta jolas egiteko arautegia (NIDE) egina dago kirol kontseilu gorenak, kultura eta kirol ministerioa (menpeko erakunde autonomoa da. Araudi horren helburua da arauzko baldintzak zehazteko, diseinatzeko eta planifikatzeko eta eraikitzeko proiektuan kontsidera behar duten kirol instalazioak.

Hurrengo bi motak osatuta daude NIDE arauak:

 • Arauak (R).
 • Arau Proiektuak (P).

2. ARAUDIAREN (R)

Helburua da Arauetan normalizatzeko, kirol edo antzeko trataera eman erabilera guztietan, honako alderdi hauek ditu, trazatu eta eguzki orientazioa, argiak, kirol materiala kirol zelai eta era ez pertsonalean, eta kirol aktiboa duten praktikan (kasuan kasuko espezialitatean. informazio hori oinarrizkoa da Arau horiek gero erabiltzen dira Proiektu arauak.

Arau hauek egiten dira joko araudiak, indarrean dagoan kontuan dagokien Federazioak, espainiako eta europako arauak ere kontuan hartu dira (UNE-EN) eremu horretan dauden (kirol ekipamendua, azalerak, kirola, kirol instalazioak, argiak eta ikusleentzako leku)

Xedapenak aplikaziozkoak diren proiektu guztietan (osorik edo zati batean, funts eta kirol instalazioetan kirol kontseilu nagusiak diren kirol federazioak araututako estatuko lehiaketa ofizialetan egin behar delako, baina federazioaren homologazioa eskumena da instalazioa.

3. ARAU PROIEKTUA (P)

Proiektuaren helburua Arauak hirukoitza dute:

 • Erreferentzi kirol instalazio bat egiteko proiektua.
 • Baldintza erabilgarriak ematea, kirol instalazioen plangintza egitea, horretarako diren balizko erabilerak, instalazio moten arabera, erabilera bakoitzaren esparruan, kirol instalazioa hasi aurretik kontuan hartzeko gaiei eta prozedura bat diseinatu behar diren kalkulatu ahal izateko eremu geografiko jakin bateko kirol instalazioak.
 • Definitu diren diseinuko baldintzak egokiak ezartzeari dagokionez, normalizatutako tipoak gehiago kirol-instalazioak, espazioak guneak eta neurriak zehaztuz, bai eta haien gune ezberdinen ezaugarri funcional-deportivas.

Proiektu guztietan aplikatuko dira arauak betetzen dituzten proiektuak osorik edo partzialki egiten diren kirol kontseilu nagusiak eta proiektu guztien urteko diru -, eraikiko diren kirol federazioak araututako estatuko lehiaketa ofizialen kasuan, dagokion federazioak hala homologazioa eskumena da instalazioa.

4. ORGANIZACIÓN

Liburuetako atalak eta arauen NIDE dira, ondoren adierazten den moduan:

NIDE ARAUAK

NIDE 1

PEQUEÑOS EREMUAK

2 NIDE

EREMU HANDI ETA ATLETISMOA

3 NIDE

IGERILEKUAK

4 NIDE

IZOTZ KIROLEN

5. BÁSICA BIBLIOGRAFIA

  • Kirol federazioen erregelamenduak.
  • Argitalpenak eta eskuliburuak - Kirol federazioek.
  • Kirol Ekipamenduen azalerak eta UNE-EN arauak.
  • Kirol-instalazioen arau argiak UNE-EN.
  • Kirol Instalazioen arau ikusleentzako UNE-EN guneetan.
  • UNE Arauak Irisgarritasuna.