Normas N.I.D.E.

Ten como obxectivo definir as condicións regulamentarias e de deseño que deben considerarse na construción de instalacións deportivas