Sociedades Anónimas Deportivas

Sociedades anónimas Deportivas

Forma xurídica que deben adoptar todos os clubs ou os seus equipos profesionais que participen en competicións deportivas oficiais de carácter profesional e de ámbito estatal. Listaxes, subscricións e procedementos de transformación