Zuzendaritza-taldea

Lehendakaria:

José Manuel Rodríguez Uribes

Profila eta ibilbide profesionala

Kiroletako zuzendari nagusia:

Fernando Errotaria Revert

Lehendakaritza kabineteko zuzendaria:

Juan María Fernández Carnicer

Aholkularia:

Nerea Huete Lizarazu

Aholkularia:

Juan Luis Soto Burillo

Aholkularia:

Fernando Olmeda Nikolas

Prentsa-bulegoa:

Lucía Santiago-Et-Loire

Kirol Profesionaleko zuzendariordetza nagusia eta finantza-kontrola:

Maiatzaren Susana Rodríguez

Goi mailako lehiaketako Zuzendariordetza Nagusia:

Aitor Canibe Sánchez

Sustatzeko azpizuzendaritza orokorra eta Kirol-Berrikuntza Sustatzeko:

Patricia Barbosa López

Zuzendariordetza Nagusia de Ciencias del Deporte:

José Ignacio Melendro Epaimahaia

Emakumea eta kirola Zuzendariordetza Nagusia:

Barbara Sendoak González

Zuzendariordetza nagusia kirolaren araubide juridikoa:

Raúl Rodríguez Porras

Idazkaritza orokorra:

Ricardo Laso de la Vega González