Participación Cidadá

Para os efectos do trámite de consulta, en cumprimento do establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e no artigo 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, de Goberno, por se considera conveniente formular alegacións neste Consello Superior de Deportes antes do 18 de xuño de 2021, publícase borrador de:

Las alegacións deben remitilas á dirección de correo electrónico titulaciones.deportivas@csd.gob.es.