Participación Cidadá

Para os efectos do trámite de consulta, en cumprimento do establecido no artigo 133  da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e no artigo 26 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, de Goberno, por se considera conveniente formular alegacións neste Consello Superior de Deportes antes do 5 de novembro de 2020, publícase o borrador de:

As alegacións deben remitilas á dirección de correo electrónico titulaciones.deportivas@csd.gob.es.