Centros de Alto Rendemento e Tecnificación Deportiva

Contén a descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos diversos Centros, así como relación dos existentes e detalle de cada un deles