Procesos Electorales

Procesos Electorais

Relación de regulamentos electorais en trámite e aprobados, solicitudes e resolucións das autorizacións dos cambios de criterio establecidos na Orde ECD/2764/2015, e Convocatorias de Eleccións das federacións deportivas españolas cuxo proceso electoral non concluíu.