Convocatorias de eleccións das federacións deportivas españolas

Normativa dos procesos electorais:

A presente Orde mantén a estrutura da Orde ECI/3567/2007, de 4 de decembro, preservando a sistemática da regulación anterior e introducindo as oportunas modificacións ao articulado alí onde se estima necesario.

Co fin de reforzar a transparencia dos procesos electorais, establécense obrigacións adicionais en materia de publicidade e difusión das convocatorias e a información electoral, establecendo de forma expresa a necesidade de inserir esta información nas páxinas web de cada Federación o que, de feito, é práctica habitual na maioría de Federacións deportivas españolas

 

Convocatoria da Real Federación Española de Actividades Subacuáticas
Convocatoria da Real Federación Española de Aeronáutica
Convocatoria da Real Federación Española de Xadrez
Convocatoria da Real Federación Española de Atletismo
Convocatoria da Federación Española de Baloncesto
Convocatoria da Real Federación Española de Balonmán
Convocatoria da Real Federación Española de Billar
Convocatoria da Federación Española de Birlos
Convocatoria da Federación Española de Boxeo
Convocatoria da Real Federación Española de Caza
Convocatoria da Real Federación Española de Ciclismo
Convocatoria da Real Federación Española de Colombicultura
Convocatoria da Real Federación Colombófila Española
Convocatoria da Federación Española de Galgos
Convocatoria da Real Federación Española de Ximnasia
Convocatoria da Real Federación Española de Golf
Convocatoria da Real Federación Hípica Española
Convocatoria da Real Federación Española de Hockey
Convocatoria da Real Federación Española de Judo e Deportes Asociados
Convocatoria da Real Federación Española de Kárate e DÁ
Convocatoria da Federación Española de Loitas Olímpicas e D.A.
Convocatoria da Real Federación Española de Motonáutica
Convocatoria da Real Federación Española de Natación
Convocatoria da Federación Española de Orientación
Convocatoria da Federación Española de Pádel
Convocatoria da Federación Española de Pelota
Convocatoria da Federación Española de Pesca e Casting
Convocatoria da Federación Española de Petanca
Convocatoria da Real Federación Española de Piragüismo
Convocatoria da Real Federación Española de Rugby
Convocatoria da Real Federación Española de Tenis
Convocatoria da Real Federación Española de Tiro a Voo
Convocatoria da Federación Española de Tríatlon
Convocatoria da Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo
Convocatoria da Federación Española de Surfing
Convocatoria da Real Federación Española de Taekwondo
Convocatoria da Real Federación Española de Voleibol