Publicacións

Servizo de Documentación e Publicacións

Funcións

Xestionar os fondos bibliográficos e documentais que, sobre o Deporte e Ciencias aplicadas ao estudo do Deporte, o CSD vai conformando ao longo do tempo.

Coordinar o programa editorial propio: Edición, difusión, distribución e control de publicacións propias. Soporte técnico e administrativo a outras unidades do CSD para a edición de publicacións.

 

Servizos dispoñibles:

 

 

     

Catálogo de Biblioteca

 

 

Novidades

 

   

Novo catálogo de publicacións do CSD 2016

O presente catálogo recolle a totalidade do fondo editorial producido polo Consello Superior de Deportes (CSD) ata 2016.

 

 

 

 

Real Orde ao Mérito Deportivo 2015

Recolle os galardoados coa distinción da Real Orde do Mérito Deportivo no ano 2015, e concédese como recoñecemento e estímulo a quen se distinguen                de forma eminente na práctica deportiva, no ensino da Educación Física, ou na dirección, organización, promoción e desenvolvemento da                  Educación Física e do Deporte.

 

 

 

O deporte feminino español nos JJOO

Análise da evolución da presenza do deporte feminino español nos Xogos Olímpicos a través dos resultados obtidos ao longo da súa historia e as circunstancias que envolveron a súa participación nas distintas edicións e nas diversas disciplinas da máxima competición deportiva a nivel mundial.