Publicacións

Servizo de Documentación e Publicacións

libro_publicacións

Funcións

Xestionar os fondos bibliográficos e documentais que, sobre o Deporte e Ciencias aplicadas ao estudo do Deporte, o CSD vai conformando ao longo do tempo.

Coordinar o programa editorial propio: Edición, difusión, distribución e control de publicacións propias. Soporte técnico e administrativo a outras unidades do CSD para a edición de publicacións.

 

Servizos dispoñibles:

 

 

banner_catologo

     

Catálogo de Biblioteca

 

 

Novidades

 

catalogo_publicacións

   

Novo catálogo de publicacións do CSD 2016

O presente catálogo recolle a totalidade do fondo editorial producido polo Consello Superior de Deportes (CSD) ata 2016.

 

 

 

 

real_orde_merito_deportivo

Real Orde ao Mérito Deportivo 2015

Recolle os galardoados coa distinción da Real Orde do Mérito Deportivo no ano 2015, e concédese como recoñecemento e estímulo a quen se distinguen                de forma eminente na práctica deportiva, no ensino da Educación Física, ou na dirección, organización, promoción e desenvolvemento da                  Educación Física e do Deporte.

 

 

deporte_feminino_JJOO

 

O deporte feminino español nos JJOO

Análise da evolución da presenza do deporte feminino español nos Xogos Olímpicos a través dos resultados obtidos ao longo da súa historia e as circunstancias que envolveron a súa participación nas distintas edicións e nas diversas disciplinas da máxima competición deportiva a nivel mundial.