Història de la participació olímpica i paralímpica espanyola

La informació que es mostra, procedeix de diverses fonts. Si observa algun error, li agrairem ens ho comuniqui a la següent adreça: soporteusuarios@csd.gob.es.


Els antecedents relatius a la Comunitat Autònoma d'origen de l'esportista, són de recent incorporació a la Base de dades, per la qual cosa només consta en aquells olímpics i paralímpics pertanyents a les últimes generacions.

 

Acceso a l'aplicació