Accessibilitat

L'accessibilitat és un objectiu prioritari del Consell Superior d'Esports. Els continguts del nostre portal han de ser accessibles a tots els ciutadans, sense discriminar a ningú per les seves capacitats o la tecnologia que utilitzi.

Aquest portal ha estat desenvolupat seguint les pautes de prioritat 2 d'accessibilitat (adequació al nivell "AA") definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WACG) per la iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del World Wide Consortium (W3C).

No obstant això, la mera satisfacció d'aquests criteris no garanteix per si sola un accés fàcil a tots els nostres continguts, de manera que seguim treballant per intentar cobrir el major nombre possible de prioritats 3 de accessibilitat (adequació al nivell "AAA").

Actualment aquest nivell AAA es compleix en un ampli percentatge dels continguts de la nostra web.

Per contactar amb el servei d'accessibilitat del web del Consell Superior d'Esport, envieu un correu al servei de publicació web

Darrera revisió d'accessibilitat: Desembre de 2018

WCAG Validación