Ikastetxeen zerrenda, CAR eta CEAR

ERRENDIMENDU HANDIKO ZENTROAK ETA ERRENDIMENDU HANDIKO ZENTRO ESPEZIALIZATUETAN

Urtearen arabera sailkatuta agertzen dira, kirolen goi kontseiluak 2014ko urtarrilaren 10eko ebazpenaren arabera (urtarrilaren 23ko BOE)

CAR-CEAR direktorioa