Relación de centros CAR e CEAR

CENTROS DE ALTO RENDEMENTO E CENTROS ESPECIALIZADOS DE ALTO RENDEMENTO

 Clasificados polo Consello Superior de Deportes con base na Resolución do 10 de xaneiro de 2014 (BOE 23 xaneiro)

  Directorio CAR-CEAR