Calendaris de cooperació esportiva

Per al desenvolupament dels Programes de Cooperació  se signen anualment els Calendaris de Cooperació Esportiva. En els mateixos es reflecteixen les activitats concretes a desenvolupar durant aquest any, és a dir de l'1 de gener al 31 de desembre.

En aquests Calendaris s'inclouen una sèrie d'activitats determinades per les peticions que els respectius organismes governamentals esportius van realitzar al Consell Superior d'Esports i el contingut dels quals es pot resumir en els punts següents:

  • Desplaçament de tècnics espanyols per a impartir cursos de perfeccionament a tècnics i esportistes estrangers, tant en disciplines esportives de base com d'alt nivell així com en els temes assenyalats anteriorment.
  • Acolliment d'esportistes estrangers per a participar en competicions i/o realitzar concentracions amb equips espanyols.
  • Desplaçament d'experts en ciències relacionades amb l'esport: administració i legislació, control de dopatge, medicina esportiva, informàtica, arquitectura, esport per a persones discapacitades, etc.
  • Enviament i donació de material esportiu, bibliografia, legislació, etc.
  • Acolliment a Espanya de tècnics esportius per a realitzar cursos en diferents disciplines esportives.
  • Acolliment a Espanya d'especialistes de diferents àrees per a aprenentatge i perfeccionament.
  • Beques o autorització d'ús d'instal·lacions perquè esportistes o equips amb possibilitats de progressió puguen entrenar en Centres d'Alt Rendiment.