Calendarios de cooperación deportiva

Para o desenvolvemento dos Programas de Cooperación  asínanse anualmente os Calendarios de Cooperación Deportiva. Nos mesmos reflíctense as actividades concretas a desenvolver durante o devandito ano, é dicir do 1 de xaneiro ao 31 de decembro.

Nos devanditos Calendarios inclúense unha serie de actividades determinadas polas peticións que os respectivos organismos gobernamentais deportivos realizaron ao Consello Superior de Deportes e cuxo contido se pode resumir nos puntos seguintes:

  • Desprazamento de técnicos españois para impartir cursos de perfeccionamento a técnicos e deportistas estranxeiros, tanto en disciplinas deportivas de base como de alto nivel así como nos temas sinalados anteriormente.
  • Acollida de deportistas estranxeiros para participar en competicións e/ou realizar concentracións con equipos españois.
  • Desprazamento de expertos en ciencias relacionadas co deporte: administración e lexislación, control de dopaxe, medicamento deportivo, informática, arquitectura, deporte para persoas discapacitadas, etc.
  • Envío e doazón de material deportivo, bibliografía, lexislación, etc.
  • Acollida en España de técnicos deportivos para realizar cursos en diferentes disciplinas deportivas.
  • Acollida en España de especialistas de distintas áreas para aprendizaxe e perfeccionamento.
  • Bolsas ou autorización de uso de instalacións para que deportistas ou equipos con posibilidades de progresión poidan adestrar en Centros de Alto Rendemento.