Centres d'Alt Rendiment i Tecnificació Esportiva

Conté la descripció, fonaments, objectius, condicions, etc. dels diversos Centres, així com relació dels existents i detall de cadascun d'ells