Evolució històrica

Conté l'evolució històrica des del seu naixement l'any 1989 amb el Programa 2000, passant pel Programa de Detecció de Talents Esportius, el Programa de Futures Seleccions Espanyoles fins a l'actualitat amb el Programa Nacional de Tecnificació Esportiva (PNTD).

 

El programa 2000 naix en 1989 conformat per dos subprogrames, Esport Infantil a l'estiu i Perfeccionament Esportiu, amb l'objectiu dels Jocs Olímpics de Sídney 2000. Participen 5 FFEE: atletisme, bàsquet, handbol, esports d'hivern i voleibol.

El Programa de Detecció de Talents Esportius va nàixer en 1997 a causa de la necessària reestructuració per a abastar objectius més enllà de l'any 2000. Es va desenvolupar durant 13 anys i l'any 2000 es va fusionar al denominat Programa de Futures Seleccions Espanyoles, amb la finalitat de conjuminar els esforços que realitzen les diverses Administracions Públiques (estatal, autonòmica i local), les Federacions Espanyoles i les seues respectives Territorials en aquest àmbit de l'esport. Participació de 27 FFEE.

 

El Programa de Futures Seleccions es va convocar per primera vegada l'any 2000, amb la finalitat de cobrir una reiterada demanda que realitzaven les Federacions Esportives Espanyoles: omplir el buit existent entre la detecció i perfeccionament dels esportistes i la seua arribada a les seleccions absolutes. Aquest programa estava dirigit a l'edat junior sent més flexible que l'anterior ajudant als joves talents a fer el pas cap a l'alt rendiment. Participació de 38 FFEE.

Naix de la fusió dels programes anteriors: Detecció de Talents Esportius i Futures Seleccions Espanyoles amb l'objectiu de coordinar els esforços de tots dos així com el Programa de Centres Esportius. Els seus inicis van ser amb 32 FFEE i 46 projectes.