Evolución histórica

Contén a evolución histórica desde o seu nacemento no ano 1989 co Programa 2000, pasando polo Programa de Detección de Talentos Deportivos, o Programa de Futuras Seleccións Españolas ata a actualidade co Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD).

 

O programa 2000 nace en 1989 conformado por dous subprogramas, Deporte Infantil no verán e Perfeccionamento Deportivo, co obxectivo dos Xogos Olímpicos de Sídney 2000. Participan 5 FFEE: atletismo, baloncesto, balonmán, deportes de inverno e voleibol.

O Programa de Detección de Talentos Deportivos naceu en 1997 debido á necesaria reestruturación para abarcar obxectivos máis aló do ano 2000. Desenvolveuse durante 13 anos e no ano 2000 fusionouse ao denominado Programa de Futuras Seleccións Españolas, co fin de axuntar os esforzos que realizan as diversas Administracións Públicas (estatal, autonómica e local), as Federacións Españolas e as súas respectivas Territoriais neste ámbito do deporte. Participación de 27 FFEE.

 

O Programa de Futuras Seleccións convocouse por primeira vez no ano 2000, co fin de cubrir unha reiterada demanda que viñan realizando as Federacións Deportivas Españolas: encher o oco existente entre a detección e perfeccionamento dos deportistas e a súa chegada ás seleccións absolutas. Este programa estaba dirixido á idade junior sendo máis flexible que o anterior axudando aos novos talentos a dar o paso cara ao alto rendemento. Participación de 38 FFEE.

Nace da fusión dos programas anteriores: Detección de Talentos Deportivos e Futuras Seleccións Españolas co obxectivo de coordinar os esforzos de ambos os así como o Programa de Centros Deportivos. Os seus inicios foron con 32 FFEE e 46 proxectos.