Dades estadístiques

Resum de les activitats realitzades en Tecnificació Nacional des del 2004 fins a l'actualitat

Dades estadístiques 2015

Les dades estadístiques de 2015 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

Dades estadístiques 2014

Les dades estadístiques de 2014 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

Dades estadístiques 2013

Les dades estadístiques de 2013 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

Dades estadístiques 2012

Les dades estadístiques de 2012 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

Dades estadístiques 2011

Les dades estadístiques de 2011 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

Dades estadístiques 2010

Les dades estadístiques de 2010 provenen de les memòries informades per les diferents FFEE

Dades històriques 2004-2009 (Pista deportes)

Resum de les activitats realitzades en Tecnificació Nacional des del 2004 al 2009

2009Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2009DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

  • Actuacions PNTD en Gif
  • Actuacions per CCAA en Gif
  • Distribució sexes per Comunitat Autònoma en Gif
  • Evolució PNTD en Gif
  • Participació neta PNTD en Gif
  • Participació per sexes FFEE en Gif

 

2008

Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2008

DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

 

2007

Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2007

DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

 

2006

Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2006

DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

 

2005

Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2005

DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ

 

2004

 

Les dades que es mostren provenen de les memòries en suport informàtic realitzades per les Federacions Esportives Espanyoles durant l'any 2004

DADES ESTADÍSTIQUES DE PARTICIPACIÓ