Legislació relativa processos electorals i vot electrònic

Informació i documentació relativa als Processos Electorals de les Federacions

 

a)    Ordre ECD/2764/2015, de 18 de desembre, per la qual es regulen els processos electorals en les federacions esportives espanyoles.

 

b)  Resolució de 12 de maig de 2016, de la Presidència del Consell Superior d'Esports,  per la qual es desenvolupa  el procediment de vot electrònic previst en  l'Ordre  ECD/2764/2015, de 18 de desembre, per la qual es regulen  els processos electorals  en les federacions esportives espanyoles.