Lexislación relativa procesos electorais e voto electrónico

Información e documentación relativa aos Procesos Electorais das Federacións

 

a)    Orde ECD/2764/2015, de 18 de decembro, pola que se regulan os procesos electorais nas federacións deportivas españolas.

 

b)  Resolución de 12 de maio de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes,  pola que se desenvolve  o procedemento de voto electrónico previsto na  Orde  ECD/2764/2015, de 18 de decembro, pola que se regulan  os procesos electorais  nas federacións deportivas españolas.