Guia de l'Elector a distribuir en la seu de votació

Conté instruccions per a exercitar el vot

Link: