Normes de disciplina esportiva

Es objecte del present reglamente establir les normes de disciplina esportiva en els Campionats d'Espanya Universitaris estenent-se a l'organització de les competicions i a les persones que participen en ell. Aquestes normes es referixen a les infraccions de les regles del joc o competició i a les normes generals esportives, així com a les sancions corresponents.