Normas de disciplina deportiva

Es obxecto do presente regulamento establecer as normas de disciplina deportiva nos Campionatos de España Universitarios estendéndose á organización das competicións e ás persoas que participen nel. Ditas normas refírense a as infraccións das regras do xogo ou competición e ás normas xerais deportivas, así como ás sancións correspondentes.