Normes de disciplina esportiva

Es objecte del present reglamento establir les normes de disciplina esportiva en els Campionats d'Espanya Universitaris estenent-se a l'organització de les competicions i a les persones que participin en ell. Aquestes normes es refereixen a les infraccions de les regles del joc o competició i a les normes generals esportives, així com a les sancions corresponents.