Convocatòries d'eleccions de les federacions esportives espanyoles

Normativa dels processos electorals:

El present Orde manté l'estructura de l'Orde ECI/3567/2007, de 4 de desembre, preservant la sistemàtica de la regulació anterior i introduint les oportunes modificacions a l'articulat allí on s'estima necessari.

Amb la finalitat de reforçar la transparència dels processos electorals, s'establixen obligacions addicionals en matèria de publicitat i difusió de les convocatòries i la informació electoral, establint de forma expressa la necessitat d'inserir esta informació en les pàgines web de cada Federació el que, de fet, és pràctica habitual en la majoria de Federacions esportives espanyoles

 

Convocatòria de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs