Esport Inclusiu II

ESPORT INCLUSIU II és un programa que busca promoure la pràctica esportiva de persones amb discapacitat com a ferramenta per a la seua integració social. La pràctica esportiva a més de ser un poderós instrument per al foment de la salut, afavorix dinàmiques que equilibren les diferències personals permetent la inclusió de les persones amb discapacitat en els seus entorns socials.

ESPORT INCLUSIU II es materialitza en la posada en marxa d'iniciatives relacionades amb el foment de l'activitat esportiva que promoguen la inclusió i la integració en l'esport, posant especial interés en les persones amb discapacitat.  Las principals vies de desenvolupament del projecte seran:

  1. Promoció de l'activitat física en entorns inclusius
  2. Formació especialitzada
  3. Accessibilitat a l'esport
  4. Pla esportiu de promoció de competicions inclusives
  5. Comunicació i difusió del valor de l'esport inclusiu i els seus assoliments