Deporte Inclusivo II

DEPORTE INCLUSIVO II é un programa que busca promover a práctica deportiva de persoas con discapacidade como ferramenta para a súa integración social. A práctica deportiva ademais de ser un poderoso instrumento para o fomento da saúde, favorece dinámicas que equilibran as diferenzas persoais permitindo a inclusión das persoas con discapacidade nas súas contornas sociais.

DEPORTE INCLUSIVO II materialízase na posta en marcha de iniciativas relacionadas co fomento da actividade deportiva que promovan a inclusión e a integración no deporte, pondo especial interese nas persoas con discapacidade.  Las principais vías de desenvolvemento do proxecto serán:

  1. Promoción da actividade física en contornas inclusivas
  2. Formación especializada
  3. Accesibilidade ao deporte
  4. Plan deportivo de promoción de competicións inclusivas
  5. Comunicación e difusión do valor do deporte inclusivo e os seus logros