Participació Ciutadana

A l'efecte del tràmit de consulta, en compliment de l'establit en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en l'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, per si considera convenient formular al·legacions en este Consell Superior d'Esports abans del 16 de març de 2022, es publica esborrany dels plans formatius de la modalitat d'halterofília: