Programa Nacional de Tecnificació Esportiva

Es denomina Tecnificació Esportiva a l'etapa prèvia de desenvolupament i perfeccionament per la qual travessa el jove esportista des de la seva detecció com a talent fins a la seva incorporació a l'Alt Rendiment